Är du en av de många som vill träna men inte har tillräcklig motivation för att komma igång? Eller kanske en person som har svårt att ta i ordentligt under passet? Byt musik i lurarna och öka prestationen upp till 19%. Det är vad Friskis & Svettis hävdar efter att ha genomfört ett musikexperiment med målet att avgöra hur mycket musiken påverkar den som tränar.

Under våren 2015 genomförde träningsföreningen Friskis & Svettis ett experiment med 260 personer som deltagare. De fick alla välja mellan att träna kondition, styrka eller rörlighet och därefter fick de en lista på musik som skulle spelas upp under träningspasset. Det har då varit musik inom house, rock eller lugnare stil. De fick sedan träna i 20 minuter för att därefter svara på en rad frågor.

Resultatet av experimentet visade att deltagarna var upp till 19% mer motiverade till träning om de lyssnade på house än om de lyssnade på rock. Detta vid konditionsträning. Vid styrketräning var rock bäst. Detta hela 47% bättre än lugn musik.

Enligt Guy Madison, professor i psykologi (Umeå) är de resultat som denna undersökning visar generella och kan därmed inte kopplas till provdeltagarnas personliga referenser. Hans forskning handlar just om hur hjärnan fungerar inom ”tid och tajming”. Detta bland annat mot musik.

Om Friskis & Svettis

Friskis & Svettis är en rikstäckande organisation som i sin tur består av 156 ideella föreningar över hela landet. Sammanlagt är det ca 500.000 medlemmar i dessa föreningar. Men det ska då tilläggas att man måste bli medlem för att kunna träna hos dem. Detta oavsett om det är en eller vid ett flertal tillfällen.

Samtliga föreningar är anslutna till Friskis & Svettis Riks och förväntas följa vissa riktlinjer gällande hur föreningen ska organiseras, struktureras och förvaltas. Delar av verksamhet styrs därmed från riksorganisationen medan en stor del av verksamheten sker inom den ideella föreningen. Ett exempel är att det finns en gruppförsäkring via Svedea som täcker vid olycksfall under träningstid. Detta alltså oavsett vilken förening man är medlem i.

Utbud av träningsmöjligheter varierar därmed från ort till ort men ett visst grundutbud finns på de flesta orter. Utöver det tillkommer träningsformer utifrån vilka ledare som finns tillgängliga.